سیٔو و بهینه سازی سایت ترجمه سریع

سئو و بهینه سازی سایت ترجمه سریع توسط تیم تخصصی فست سئو به پایان کار خود نزدیک شده است. سایت ترجمه سریع یکی از سایت های زیر مجموعه فست سئو می باشد و در زمینه ترجمهمتون تخصصی در ایران فعالیت دارد. به دلیل تعداد پروژه های زیاد زمان کمی به این سایت تخصص داده شد اما باز با این حال نتیجه ای که برای مرحله اول کار در نظر گرفته بودیم به خوبی پیاده سازی شد و در حال حاضر این سایت با کلمه ترجمه سریع (که از کلمات پر جستجو توسط دانشجویان می باشد) در رتبه یک گوگل و با کلمه ترجمه دانشجویی در رتبه هفتم و با کلمه انواع ترجمه در رتبه پنجم قرار دارد. در مرحله اول تمام اهداف ما برآورده شد. ما نیاز به استخدام مترجم نیز داشتیم که با قرار دادن فرم مناسب و تبلیغات خوب توانستیم تا مترجمان خوبی را در این مدت جذب کنیم. شایان ذکر است که کار بابت ترجمه سریع به این سرعت به اتمام نمی رسد و هدف ما این است تا این سایت هم در حوزه خودش مانند فست سئو به یک سایت بدون رقیب تبدیل شود.


منبع: سئو و بهینه سازی سایت ترجمه سریع